Ubezpieczenie

dla notariuszy

Ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

Ubezpieczenie mienia kancelarii notarialnej

Ubezpieczenie może obejmować wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu kancelarii, takie jak:

  • budynek/lokal,
  • nakłady inwestycyjne (koszty adaptacyjnych robót budowlanych i wykończenia wnętrz poniesione przez najemcę w celu dostosowania lokalu do potrzeb kancelarii),
  • wyposażenie,
  • gotówka w lokalu i transporcie,
  • sprzęt elektroniczny,
  • szyby.

Ponadto ubezpieczeniem objęta może zostać odpowiedzialność deliktowa z tytułu prowadzonej działalności.

 

 

Ubezpieczenie przerw w działalności kancelarii notarialnej

Jest nim ryzyko przerwy w działalności kancelarii, będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej choroby notariusza albo następstwem szkody w mieniu.

Szkoda w mieniu polegać może na:

  • zniszczeniu lub uszkodzeniu lokalu kancelarii lub znajdującego się w nim wyposażenia wskutek ognia, powodzi, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego oraz
  • kradzieży z włamaniem lub rabunku pieczęci notarialnej.

Dlaczego warto z Prospero Grupa Finansowa

p

Nie uznajemy standardowych rozwiązań

Zdajemy sobie sprawę, że idealnie dopasowane rozwiązanie pozwoli naszym Klientom cieszyć się z zaproponowanych opcji bez nadmiernego obciążania budżetu.

}

Pełne zaangażowanie

W pełni prowadzimy przez cały proces. Większość formalności pozostaje po naszej stronie, a Państwo mogą cieszyć się spokojem i zaoszczędzonym czasem.

Poczucie bezpieczeństwa

Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa podczas całego wyjaśniania, weryfikacji i uzgodnienia warunków najlepszego rozwiązania.

w

Relacje partnerskie to podstawa

Podstawa stosunków panujących w naszym zespole i w kontaktach z naszymi Klientami. Współpracę postrzegamy długoterminowo dbając o wzajemny szacunek i profesjonalizm.

Nasze usługi są bezpłatne

Gwarantujemy ofertę identyczną jak w oddziale banku, towarzystwie ubezpieczeniowym czy inwestycyjnym. My wskażemy optymalne rozwiązanie dla Państwa.

Kompleksowość usług

Współpracujemy z zaufanymi ekspertami w dziedzinie prawa, nieruchomości, projektowania i rzeczoznawstwa majątkowego.

Ubezpieczenie dla notariuszy 1

Skontaktuj się z nami