Ubezpieczenie OC

dla pośrednika w obrocie nieruchomościami

Od 1 września 2017 r. nowe regulacje dla pośredników w Ustawie o gospodarce nieruchomościami

  • nad spełnieniem obowiązku ubezpieczenia czuwają wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej,
  • za brak ubezpieczenia pośrednikowi grozi kara w wysokości do 20.000 zł,
  • pośrednik ma obowiązek załączyć do umowy pośrednictwa kopię aktualnego dokumentu ubezpieczenia,
  • pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu,
  • pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia,
  • strona umowy pośrednictwa ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma.

 

Zakres ubezpieczenia

zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r.,poz. 1626) dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych.

Opcjonalne ubezpieczenie

  • OC pracodawcy
  • odpowiedzialność podwykonawcy za szkody powstałe z działania lub zaniechania w okresie ubezpieczenia
  • OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa przez Ubezpieczonego.

 

Dlaczego warto z Prospero Grupa Finansowa

p

Nie uznajemy standardowych rozwiązań

Zdajemy sobie sprawę, że idealnie dopasowane rozwiązanie pozwoli naszym Klientom cieszyć się z zaproponowanych opcji bez nadmiernego obciążania budżetu.

}

Pełne zaangażowanie

W pełni prowadzimy przez cały proces. Większość formalności pozostaje po naszej stronie, a Państwo mogą cieszyć się spokojem i zaoszczędzonym czasem.

Poczucie bezpieczeństwa

Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa podczas całego wyjaśniania, weryfikacji i uzgodnienia warunków najlepszego rozwiązania.

w

Relacje partnerskie to podstawa

Podstawa stosunków panujących w naszym zespole i w kontaktach z naszymi Klientami. Współpracę postrzegamy długoterminowo dbając o wzajemny szacunek i profesjonalizm.

Nasze usługi są bezpłatne

Gwarantujemy ofertę identyczną jak w oddziale banku, towarzystwie ubezpieczeniowym czy inwestycyjnym. My wskażemy optymalne rozwiązanie dla Państwa.

Kompleksowość usług

Współpracujemy z zaufanymi ekspertami w dziedzinie prawa, nieruchomości, projektowania i rzeczoznawstwa majątkowego.

Ubezpieczenie dla pośrednika w obrocie nieruchomościami 1

Skontaktuj się z nami