Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym rodzice zwykle dowiadują się, że:

“ubezpieczenie w tym roku zawieramy w firmie X, kosztuje ok. 50 zł i jest płatne do 30 września”.

I to właściwie wszystkie informacje, jakie przekazuje nauczyciel. W efekcie rodzice najczęściej nie wiedzą nic więcej o ubezpieczeniu, za które zapłacili. Najczęściej również o nic nie pytają, traktując opłatę za ubezpieczenie jako stały, obowiązkowy koszt ponoszony we wrześniu.

Czy ubezpieczenie NNW jest potrzebne

Ubezpieczenie NNW to ważne zabezpieczenie dla nas i naszej pociechy. Wszyscy wiemy jak aktywne są dzieci w szkole i poza szkołą. Polisa NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków – ma zabezpieczać zdrowie i życie naszych pociech każdego dnia. Taką polisę proponują nam przedszkola, szkoły i uczelnie z początkiem roku nauki. Przed decyzją o zakupie NNW, sprawdźmy koniecznie, jak chroni nas polisa.

Szkoła nie zawsze bezpieczna

Wg raportów MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) w roku szkolnym 2015/2016 zgłoszono 65.241 wypadków uczniów.

 • Najwięcej wypadków dotyczyło szkół podstawowych – blisko 31 tysięcy
 • Najczęściej są to uszkodzenia kończyn, na drugim miejscu urazy głowy
 • Główną przyczyną jest nieuwaga oraz nieumyślne uderzenie

Ochronę z ubezpieczenia NNW możemy zapewnić naszym dzieciom na etapie żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, a także w trakcie studiów.

Nasza propozycja

W zakresie NNW dla dzieci rekomendujemy rozwiązania firmy Generali. Za rozsądne pieniądze oferowany jest szeroki zakres ochrony a wybór spośród 4 wariantów pozwala dopasować ubezpieczenie do preferencji rodzica.

 

N

Zalety

 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia
 • zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie
 • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach
 • możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego
 • zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną
l

Można ubezpieczyć

 • dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
  • uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich
  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • dzieci pracowników firm
 • dzieci do 18 roku życia uprawiające sport w ramach sportowych klubów szkolnych lub pozaszkolnych
 • osoby do 26 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym

Warianty ubezpieczenia

Ubezpieczenie dla uczniów 1Ubezpieczenie dla uczniów 2

 

Odszkodowanie wypłacane jest za

 • leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
 • zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia
 • następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
 • pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
 • oparzenia lub odmrożenia
 • pogryzienie przez zwierzęta
 • zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
 • trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję

Jak skorzystać z ubezpieczenia

Do zawarcia dziecięcej polisy NNW należy przygotować następujące informacje:

 1. Wybrany wariant ubezpieczenia
 2. Informacje o ubezpieczającym (rodzicu, opiekunie prawnym):
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Adres zamieszkania
  • Adres email
  • Nr telefonu
 3. Informacje o ubezpieczonym (dziecku, dzieciach)
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Adres zamieszkania

Najlepiej jest zadzwonić do nas, ewentualnie wysłać dane pocztą elektroniczną. Polisa wystawiana jest od następnego dnia roboczego a opłacić ją można np. przelewem na wskazane w polisie konto.

Ważne dokumenty

Inne możliwości

Dla bardziej wymagających rodziców, oczekujących wyższych sum ubezpieczenia, albo jeszcze szerszego zakresu ochrony posiadamy dedykowane rozwiązania. Również gromadzące środki na przyszłość dzieci, z gwarantowanym zwrotem składek (czyli bez ryzyka inwestycyjnego).